Kontaktné údaje

Viktor Madleňák
Ľudovíta Štúra 757/4
029 01 Námestovo
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 949 488 417
E-mail: obchod@novykluc.sk

Osobný odber tovaru - iba po telefonickej dohode
Pondelok - piatok: 8:00 – 16:00

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Viktor Madleňák
Sídlo spoločnosti: Ľudovíta Štúra 757/4, 029 01 Námestovo

IČO: 46278109
DIČ: 1075812628 (neplatiteľ DPH) 

Podnikateľ je zapísaný dňa 01.08.2011 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom v Námestove, pod číslom 560-16326.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK24 5600 0000 0096 9082 2001
BIC (SWIFT): KOMASK2X
Číslo účtu: 9690822001 / 5600

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Slovenská republika

Telefón: +421 41 763 21 30
E-mail: za@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj